Гаранция

Условия за гаранция на продукти на фирма Варна Бюти ЕООД:

  • Гарантирано е изправното функциониране на изделията, съгласно технически-експлоатационните условия.
  • Изпълнението на гаранционните действия ще се извършат от оторизиран представител.
  • Сервизът се извършва единствено при представяне на настоящата карта заедно с изделието.
  • Гаранцията обхваща безплатни части в срок от една  година от датата на покупката.
  • Гаранцията се отнася до дефекти части и/или дефекти при производството.
  • Гаранцията не обхваща:
  • Натурално изхабяване на елементите на изделието или цялото изделие;
  • Лоша работа или повреда получени в резултат на неправилна или над мерна експлоатация, невниманието на Клиента или използването не по предназначение;
  • Механична повреда на уреда и причиняване на други щети (не включва транспорта от Продавача);
  • Уреди преустроени или променени по някакъв начин от неупълномощени хора;
  • Гаранцията няма да е валидна, ако в нея настъпят каквито и да е изменения, изтривания, поправки или подобни.
  • Условие за ползване на Гаранцията е при рекламации уреда да се достави до продавача. Всички разходи свързани с опаковката, застраховката по време на транспортирането, както и други рискове са за сметка на клиента.
  • Дефектите настъпили в гаранционния срок ще бъдат отстранени в срок от 45 дни от датата на подаване на рекламация на Продавача.
  • В случай, когато не е възможно премахването на дефекта, или е свързано над мерни разходи, Продавача ще си запазва правото да смени уреда на друг със същата стойност.
  • Всички повредени части, които бъдат сменени ща станат собственост на Продавача.
  • Гаранцията не включва правото клиента да търси компенсиране за пропуснати ползи и причинени загуби във връзка с авария на продукта, извън изброените в тази Гаранция.

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *